Saturday, 8 February 2014

Lucia, Giovanni, Cecilia / Лучия, Джовани и Сесилия

21 February (Thursday), 12. March 2014, 8.00 p.m. - premiere  
Red hall

dance chamber opera
Idea and choreography: Galina Borisova 
Stage design and costumes: Adriana Andreeva 
Musical score: Galina Borisova 
Dancers: Denitsa Dikova, Irena Tsvetanova, Iskren Petkov


"Lucia, Giovanni, Cecilia” is a work composed of various components of general dischronia which has a

highly effective basis. It is possible that wrong conclusions may emerge because the project lacks sound information. We care a lot about the external manifestation of characters. We were all inspired by the instant composing, the inefficient singing and the opera librettos. 
The project is realized with the financial support of the Ministry of Culture.

_____________________________________________________________________________

21 февруари (четвъртък), 12 Март 2014, 20.00 ч. - премиера
Червена зала

танцова камерна опера
идея и хореография: Галина Борисова
сценография и костюми: Адриана Андреева 
музикалнa партитура: Галина Борисова 
танцьори: Деница Дикова, Ирена Цветанова, Искрен Петков

"Лучия, Джовани и Сесилия" e произведение, съставено от различни съставни части с обща дисхрония, което притежава висока ефективна основа. Възможно е да последват погрешни заключения, тъй като в проекта липсва обоснована информация. Mного държим на външното проявление на характерите. Всички ние бяхме вдъхновени от внезапното композиране, несполучливото пеене и оперните либрета. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Времетраене: 60 мин

Photography : Gergana Ivanova, Svetoslav Nikolov, Iosif Astrukov
                                                                                                 

                                                                                                            

No comments:

Post a comment