Thursday, 25 December 2014

2014


Моята 2014 в професионално отношение ми донесе :
My 2014 professionally bring me:


 

Tuesday, 23 December 2014

The.Workshop.


                                     
Декември 2014, Истанбул.                            
Причината – уъркшоп по импровизация.        
December 2014, Istanbul.
The reason - a workshop on improvisation.     


Отивайки в огромния мегаполис с разтворено сърце,  там получих любов, споделяне и усещане за в къщи.

Monday, 8 December 2014

CATI

You Are The Universe

( Workshop Improvisation )


Този уйкенд ще водя уъркшоп в Истанбул. Ще изследваме себе си в свободния начин на движение импровизирайки. Ще се вгледаме в себе си. Ще работим за общата енергия. Ще сме търсещи. Свободни. Споделящи и подкрепящи. 

><><
                                     
This weekend I will lead a workshop in Istanbul. We will examine ourselves in the free way of improvising movement. We will look at ourselves. We will work for the total energy. We will be seeking. Free. Sharing and supporting.

13/14.12.2014
ISTAMBUL