Tuesday, 23 December 2014

The.Workshop.


                                     
Декември 2014, Истанбул.                            
Причината – уъркшоп по импровизация.        
December 2014, Istanbul.
The reason - a workshop on improvisation.     


Отивайки в огромния мегаполис с разтворено сърце,  там получих любов, споделяне и усещане за в къщи.
Истанбул е грамаден и все така поразяващ и изненадващ те на всеки сантиметър. Имаше много сила в носещите се звуци, преплитащи се и създаващи вихър в небето. Тълпите от хора бяха това, което ме тласкаше като вода, не беше изгубващо, а подкрепящо.
  
Часовете в залата ме изпълниха с вълнение. Групата беше голяма. Щастлива съм, че пътувахме заедно, че всички се оставиха да се носят по вълните на импровизацията и търсенето на себе си в свободното композиране. Дишане- ходене- сканиране- усещане за център- усещане за баланс- гравитация- визуализация- аз- осъзнатост- провокация- новост. Благодарна съм за обратната връзка, която получих и  за всичко, което се случи  на този уъркшоп. За мен беше истинско щастие да присъствам и давам.Тук споделям с всички вас няколко снимки. Също направих и първото си видео.
Не съдете строго ;) . Това е първият ми опит. Going with dissolved heart into the huge metropolis, where I received love, sharing and felt at home. Istanbul is immense,  yet every centimeter is striking and suprising. There was a lot of power in the swirling sounds; intertwined, they created a vortex in the sky. Crowds of people drove me like a stream of water, and I was not feeling lost but supported by them.

Hours in the hall filled me with excitement. The group was great. I am happy that we traveled together, riding the waves of improvisation and searching for ourselves in instant composition. Breathing - walking - scanning - a sense of center, a sense of balance - gravity -vizualization – I - awareness - provocation - innovation. I am grateful for the feedback I received and for everything that happened in this workshop. It was a real joy to be there and give.


Here I share with you all some pictures. I also made a video. Do not judge strictly ;)
This is my first experience!                                                                                                                 

         
           

The Video

         

2 comments: