Monday, 8 December 2014

CATI

You Are The Universe

( Workshop Improvisation )


Този уйкенд ще водя уъркшоп в Истанбул. Ще изследваме себе си в свободния начин на движение импровизирайки. Ще се вгледаме в себе си. Ще работим за общата енергия. Ще сме търсещи. Свободни. Споделящи и подкрепящи. 

><><
                                     
This weekend I will lead a workshop in Istanbul. We will examine ourselves in the free way of improvising movement. We will look at ourselves. We will work for the total energy. We will be seeking. Free. Sharing and supporting.

13/14.12.2014
ISTAMBUL

No comments:

Post a Comment