Thursday, 25 December 2014

2014


Моята 2014 в професионално отношение ми донесе :
My 2014 professionally bring me:


 

Tuesday, 23 December 2014

The.Workshop.


                                     
Декември 2014, Истанбул.                            
Причината – уъркшоп по импровизация.        
December 2014, Istanbul.
The reason - a workshop on improvisation.     


Отивайки в огромния мегаполис с разтворено сърце,  там получих любов, споделяне и усещане за в къщи.

Monday, 8 December 2014

CATI

You Are The Universe

( Workshop Improvisation )


Този уйкенд ще водя уъркшоп в Истанбул. Ще изследваме себе си в свободния начин на движение импровизирайки. Ще се вгледаме в себе си. Ще работим за общата енергия. Ще сме търсещи. Свободни. Споделящи и подкрепящи. 

><><
                                     
This weekend I will lead a workshop in Istanbul. We will examine ourselves in the free way of improvising movement. We will look at ourselves. We will work for the total energy. We will be seeking. Free. Sharing and supporting.

13/14.12.2014
ISTAMBUL

Wednesday, 29 October 2014

Faces

             Surface of the things
Skin
 Pore
  Breathe in - breathe out

Breathing bubble


Cecile

Tuesday, 21 October 2014

Thursday, 16 October 2014

Patrick Photography


Here you can see photos of Arlequi, made ​​by photographer Patrick Beelaert.
Soon I will start publishing my footage of the place.

Тук можете да видите снимки от Arlequi, направени от фотографа Patrick Beelaert.
Скоро ще започна публикуването на моите кадри от мястото.

click on image to open the link with the photos / натиснете върху снимката, за да отворите линка със снимките
Monday, 6 October 2014

ACT fest


Guys,

It's my pleasure to say that we will perform Lexic-on (prize IKAR 2014 for contemporary dance and performance) again this season !

On 16.10.2014 /
French culture center /
20:30 /
ACT Festival 2014.

Check it out for more details here, for the performance and all the program of the Festival.

_________________________________________________________________________

Приятели,

За мен е удоволствие да кажа, че и този сезон ще представим  Тълковен речник (награда ИКАР 2014 за съвременен танц и пърформанс) !

На 16.10.2014 /
Френски културен институт /
20:30 /
ACT Festival 2014.

Тук можете да видите повече подробности за представлението и цялата програма на фестивала.


ACT Fest
   
Lexic-on Program

Thursday, 2 October 2014

Arlequi
                   Приятели,

Благодарение на щедростта и подкрепата ви в каузата "GoFundMe - I want to continue dance", реализирах нещо голямо и значимо за мен. Срещата и работата с Джулиан Хамилтън и артисти от цял свят, ме обогатиха много като творец и личност.

Признателна съм на всички 30 близки и приятели, които успяха да застанат финансово зад проекта ми, и за всички 422 споделяния на моята молба за подкрепа. 
Благодарение на вас успях да платя цялата такса за участие и храната си за престоя.

Скоро ще споделя с вас в снимки и видео, усещането, което имаха тези 20 дни за мен.

Благодаря ви от сърце!

_____________________________________________________________________________

Friends 

Thanks to the generosity and support your cause "GoFundMe - I want to continue dance", I realized something big and meaningful for me. Meeting and working with Julyen Hamilton and artists from around the world have enriched me a lot as an artist and person. 

I am grateful to all 30 relatives and friends who were able to stand financially behind my project, and for all 422 shares to my request for support. 
Thanks to you I was able to pay the entire fee and food for your stay. 

Soon I will share with you in pictures and video, feeling that they had 20 days to me. 

Thank you from the heart!


Arlequi
   

Thursday, 25 September 2014

SMALL

I’m goin to rewind the images a few years back when the invitation of the photographer Aleksandra Apostolova got me in a team with Alexander Georgiev. I’m going back because the result of that

Friday, 18 July 2014

GoFundMe

5 days ago launched a campaign contribution to a viable project related to my professional development. Use platform GoFundMe.
I'm happy for 5 days, thanks to you friends reached half of the amount for the implementation of the project. Many thanks to all who supported me by donating and sharing the link. You are awesome. Let us continue in the same spirit to reach the requested amount. Once again, thank you from my heart.
___________________________________

Преди 5 дни започнах кампания за дарение, за проект важен за професионалното ми развитие. Използвам платформата GoFundMe .
Щастлива съм, че за 5 дни, благодарение на вас приятели достигнах половината сума за реализирането на проекта. Много благодаря на всички, които ме подкрепиха с дарение и споделяне на линка. Страхотни сте. Нека продължим в същия дух, за да достигна търсената сума. Още веднъж, благодаря ви от сърце.

For those who have not seen the link, click here.
За тези, които не са видели линка, кликнете тук.
Monday, 30 June 2014

ImproLAB

                            
BG
Проектът Bodies In Motion беше осъществен от Роко Захариев -тромпети, Тодор Стоянов - клавишни атмосфери, Александър Даниел - барабани или Fly we 2 the moon. Деница Дикова- движение, Саша Кръстарска - движение. 

Friday, 27 June 2014

IARA ART FEST DUPNITSAСлед Русе, Бургас и София ето ни и в Дупница.
Истина е!
За първи път ще играя в моя роден град. 
ИАРА АРТ ФЕСТ ДУПНИЦА 2014 !
Организиран за първи път от Николай Табаков в галерия Джамията.
03.07.2014 - 19:00ч.After Ruse, Burgas and Sofia here we are in Dupnitsa.
It's true! 
For the first time I will perform in my hometown.
IARA ART FEST DUPNITSA 2014 !
First organized by Nikolay Tabakov gallery Mosque.
03.07.2014 - 19:00h.

Wednesday, 18 June 2014

BODIES IN MOTION

EN
Fly We 2 The Moon / live
Roco Zachariev - Trumpet
Todor Stoyanov - keyboard atmospheres
Alexandar Daniel - drums

Deniza Dikova - movement
Sasha Krustarska - movement

Fly We 2 The Moon  are free improvisers group operating in the area beyond the styles and genres. Instant music without borders. Free from the past, musicians united by a common language that reflects how you perceive the universe.

Denitza Dikova and Sasha Krustarska are freelance artists in the movement. Both are engaged in research principles of instant composing or even called instantaneous composition (Instant Composition).


BG
Fly We 2 The Moon / live
Роко Захариев – тромпети
Тодор Стоянов - клавишни атмосфери
Александър Даниел - барабани

Деница Дикова - движение

Саша Кръстарска - движение

Fly We 2 The Moon са група свободни импровизатори, опериращи в пространство отвъд стилове и жанрове. Моментална музика без граници. Свободни от миналото си, музикантите се обединяват чрез общия език, отразяващ начина, по който възприемат вселената.


Деница Дикова и Саша Кръстарска са артисти на свободна практика в сферата на движението. И двете се занимават с изследване принципите на инстант композирането или още наречен моментно композиране (Instant Composition).


24.06.2014. / 20:00h. 
Suspacious
ул."6-ти септември", София   Friday, 13 June 2014

ETUD 9
11 and 12.06. 2014 in Centre for Culture and Debate "Red House", held concerts organized by the Foundation "Etud".

Friday, 30 May 2014

Exhibition KallyJKalina Yanchulova is Bulgarian photographer.                                    

Her passion and strength are dance photos.
Some time ago Deniza Dikova, Irena Tsvetanov and 
Nikolina Todorova opened her exhibition " Fingers " 
in gallery " Suspacious ", Sofia.

Thursday, 29 May 2014

New Project


In the last session of the Ministry of Culture, supporting creative projects in the field of music and dance from May 2014, the project Of Theater Studios " Studentina ",  " Paradox 4x4 through the eyes of Johann Sebastian" was approved and supported.

Conceptual design of Ivaylo Dimitrov and Deniza Dikova.
_________________________________________________________________________________

В последната сесия на Министерство на културата, подкрепяща творчески проекти в областта на музикалното и танцово изкуство от май 2014, проектът на Театър Студия " Студентина ", 
" Парадоксът 4x4 през погледа на Йохан Себастиан " беше одобрен и подкрепен.

Идеен проект на Ивайло Димитров и Деница Дикова.Sunday, 25 May 2014

Tuesday, 22 April 2014

AntiStatic

Festival For Contemporary Dance and Performance


Благодаря на екипа на Антистатик за предоставената възможност.
За мен беше предизвикателство и огромно удоволствие да уловя духа на фестивала в снимки от сцената.

Ще публикувам снимките на части. Така че имайте търпение и разглеждайте по-често блога.


Thanks to the team of Antistatic for the opportunity.
It was a challenge and a great pleasure to capture the spirit of the festival in photos from the scene.

I will post pictures of parts. So be patient, and browse the blog more often.


  • WHAT THEY ARE INSTEAD OF - A performance by Jared Gradinger and Angela Schubot (Germany)
  • HETERONOMOUS MALE - Choreography, text, performance: Michael Turinsky (Austria)
  • UNTITLED 4. 4 CHOREOGRAPHIC PORTRAITS - Concept and performance: Christine de Smedt (Belgium)
  • UPDOWNANDAROUND - A solo by Lee Meir (Germany/ Israel)
  • SHOW ME HOW - Concept, realization and performance: Iva Sveshtarova (Bulgaria)/ Rose Beermann (Germany)
  • REALIA (BUCHAREST/ BEIRUT) - A performance by Farid Fairuz (Germany/ Romania )

CHAPTER I


Saturday, 29 March 2014

LEXIC-ON WON PRIZE IKAR 2014/ Тълковен речник спечели награда ИКАР 2014

EN/BG

At the 2014 IKAR Awards, Association "Based on Actual Events" won the prize in the Contemporary Dance and Performance category with "LEXIC-ON".

Here I would like to thank Irina Goleva for inviting me to be a part of the "Lexic-on" performance, for believing in me and for allowing me to explore and bring out new experiences of my personality, also for the wonderful work and attitude in the process.
Many thanks to Alexander Daniel for the partnership and the emotional depths reached through the working process.

My gratitude to Ognian Golev, Velika Prahova, Hristina Krumova, Ivaylo Dimitrov, Alexandra Savova. To The Guild of contemporary Dance and Performance for obtaining this new category and with that I strongly hope that our work will become much better known and acknowledged. I would like to thank the jury that have chosen “Lexic-on” for the award. It is an avowal of our work!

Many thanks to all who had the hope, the trust and supported us!На връчването на тазгодишните награди ИКАР 2014 година в категорията СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС проектът на Сдружение „По действителен случай“, „Тълковен речник“ грабна приза.

Благодаря на Ирина Голева за това, че ме покани да бъда част от пърформанса, за това че повярва в мен и ме накара да открия и покажа нови полета от моята личност, за чудесната работа и отношение. Благодаря на Александър Даниел, за партньорството и новата дълбочина, с която работихме. Благодаря на Огнян Голев, Велика Прахова, Христина Крумова, Ивайло Димитров, Александра Савова.

Благодаря на Гилдията за съвременен танц и пърформанс, че извоюва тази категория, с която силно се надявам да се популяризира нашата дейност. Благодаря на комисията избрала Тълковен речник. За мен това е признание за работата ни.

Благодаря на всички, които ни подкрепяха и вярваха в нас.
Натиснете тук за да отворите публикацията
Click here to open publication
Натиснете тук за да отворите публикацията/
Click here to open publication                                                       
                               
Натиснете тук за да отворите публикацията//
Click here to open publication 

Friday, 14 March 2014

Program                                                                  PROGRAME
  • LEXIC-ON - 19.03.2014., Wednesday, 19:00h., Vivacom ART Hall
  • LUCIA, GIOVANNI, CECILIA - 02.04.2014., Wednesday, 20:00h.,  The Red House Center for Culture and Debate 


Натиснете върху снимката, за да отворите публикацията.
Click on the pictureto view the publication.


Friday, 28 February 2014

DELTEBRE DANSA '12

Experience is not comparable in kind !
A mixture of emotions of all kinds ! 
Spiritual experience bordering on ecstasy ! 
Incredible journey filled all nature faith, security, happiness, inspiration, aspiration, hope and love ! 
I am grateful For DelTEbRe 2012 !!!!!!! :))))) 
EnJOy!
I share with you some of the most beautiful moments that I shot there :)


Tuesday, 25 February 2014

Tarnished
"Tarnished" is a collaboration between me and the singer Mary Ash.  We worked together on creating her debut single. She is not a trained dancer, that is the reason why I chose to use methods and techniques with

Thursday, 13 February 2014

Lucia, Giovanni, Cecilia chamber opera
Либрето: "Джовани е братовчед на Сесиля на която е обещал да бъде верен. Срещайки сестра й Лучия, той се влюбва и изоставя предишните обещания. Майката на Лучия е болна. Джовани е отишъл до аптеката за лекарства. Брат му Енрико стои до леглото на майка си. През това време Лучия и Сесиля бягат от къщата и отиват на море. Братът на Джовани е избран за кмет на

Saturday, 8 February 2014

Lucia, Giovanni, Cecilia / Лучия, Джовани и Сесилия

21 February (Thursday), 12. March 2014, 8.00 p.m. - premiere  
Red hall

dance chamber opera
Idea and choreography: Galina Borisova 
Stage design and costumes: Adriana Andreeva 
Musical score: Galina Borisova 
Dancers: Denitsa Dikova, Irena Tsvetanova, Iskren Petkov


"Lucia, Giovanni, Cecilia” is a work composed of various components of general dischronia which has a

Friday, 31 January 2014

Explore Dance festival 2013

Information about residence in WASP in 2014, click here.
In October 2013 I took part in the Explore Dance Festival, the program Meet the next generation. This is a programme for supporting and promoting the younger generation of choreographers and performers
with a special focus on East-European artists, which continues this year with coachings and choreographic research and production activities.  Mentors : Madalina Dan (Ro), Eduard Gabia (RO).

Wednesday, 22 January 2014

" Lexic-on " with Award nomination ICAR 2014/ "Тълковен речник" с номинация за наградите ИКАР 2014

 САБ


Performance " Lexic-on " of Association "Based on Actual Events" is nominated for the " ICAR 2014 " in the category " contemporary dance and performance ." Awards are presented each year on March 27 -
International Day of the theater. The other two nominated performances

Friday, 17 January 2014

"Lexic-on" was on tour in Rousse and Bourgas

 Виж Бургас
We had the pleasure to play in Rousse on 14.10.2013 at Literary Festival, "The Canetti House" and 10.18.2013 in Bourgas at "7th Festival of Bulgarian physical and visual theater", cultural center "Sea Casino".
_________________________________________________________________________________

 Дом Канети
Тълковен речник беше на турне в Русе и Бургас

Имахме удоволствието да играем на 14.10.2013 г. в Русе на литературен Фестивал в „Дом Канети“ и на 18.10.2013 г. в Бургас на „7-ми фестивал на българския физически и визуален театър“ в културен център „Морското Казино.