Wednesday, 18 June 2014

BODIES IN MOTION

EN
Fly We 2 The Moon / live
Roco Zachariev - Trumpet
Todor Stoyanov - keyboard atmospheres
Alexandar Daniel - drums

Deniza Dikova - movement
Sasha Krustarska - movement

Fly We 2 The Moon  are free improvisers group operating in the area beyond the styles and genres. Instant music without borders. Free from the past, musicians united by a common language that reflects how you perceive the universe.

Denitza Dikova and Sasha Krustarska are freelance artists in the movement. Both are engaged in research principles of instant composing or even called instantaneous composition (Instant Composition).


BG
Fly We 2 The Moon / live
Роко Захариев – тромпети
Тодор Стоянов - клавишни атмосфери
Александър Даниел - барабани

Деница Дикова - движение

Саша Кръстарска - движение

Fly We 2 The Moon са група свободни импровизатори, опериращи в пространство отвъд стилове и жанрове. Моментална музика без граници. Свободни от миналото си, музикантите се обединяват чрез общия език, отразяващ начина, по който възприемат вселената.


Деница Дикова и Саша Кръстарска са артисти на свободна практика в сферата на движението. И двете се занимават с изследване принципите на инстант композирането или още наречен моментно композиране (Instant Composition).


24.06.2014. / 20:00h. 
Suspacious
ул."6-ти септември", София   No comments:

Post a Comment