Friday, 13 June 2014

ETUD 9
11 and 12.06. 2014 in Centre for Culture and Debate "Red House", held concerts organized by the Foundation "Etud".

Etud Foundation, founded by Ani Collier and based in Bulgaria, supports emerging and established artists in dance, theatre, music, new media, poetry and writing, visual and digital art.
________________________________________________

На 11 и 12.06. 2014 в Център за култура и дебат Червената къща, се проведоха концертите организирани от Фондация "Етюд".
Фондация "Етюд" е създадена за да подпомага българско изкуство- танцови и театрални постановки на независими артисти работещи извън държавните структури. Както и да подпомага студенти които се обучават в чужбина или участват в различни форуми и семинари.


No comments:

Post a Comment