Thursday, 25 September 2014

SMALL

I’m goin to rewind the images a few years back when the invitation of the photographer Aleksandra Apostolova got me in a team with Alexander Georgiev. I’m going back because the result of that
invitation brought a product I would like to share with more people. It is very valuable to me, the way we created it and the way we felt through that creation.

Aleksandra’s idea was to make a diaporama. She had a very clear idea about the vision and music. Excited, me and Alexander, spent 4 days in a studio to create the choreography for the video. We had to create a very strict choreography based on the way things were being shot. We were following the gradual transformation of colors. The choice of music ( “Small” by Lamb) was leading our movements.
When we were ready we got together in a photography studio. We were shooting for 7 hours. We went through the hole choreography many times to ensure we have the footage to finish the piece.

The best feeling is when you can feel as a part of a team, which we managed to achieve very fast. To me Aleksandra Apostolova is an excellent photographer and professional. It is great to work with a young artist who cherishes what she does. She is a photographer with whom I would work again. I am inspired by her ideas and the way she works. Alexander is also very dedicated, sharing and tolerant while working.

I like when I work to fell the dedication of everyone.
Then the product is created without tension.
Връщам снимките няколко години назад, когато поканата на фотографа Александра Апостолова ни събра в екип с Александар Георгиев. Връщам се там, защото резултатът от тази среща роди продукт, които искам да споделя с повече хора. Той има скъпа стойност за мен, като изработване и като изживяване.

Идеята на Александра беше да направим диапорама. Тя имаше много ясна концепция за визията и звука. Въодушевени ние с Александар отделихме 4 дни в залата по изготвянето на хореографията специално за клипа. Изискваше се да бъде изградена стриктна хореографска партитура, заради спецификата на снимане на диапорамата. Следвахме идеята за преливане в цветовете, музиката в изборът на LAMB – SMALL също помагаше за вкуса на движенията. 
Когато бяхме готови се събрахме за снимки в едно професионално студио. Снимахме общо 7 часа. Изиграхме хореографията не малко пъти, за да има възможно повече материал за монтирането му.

Най- хубавото е усещането за екипност, което се постигна много бързо. Александра Апостолова е изключителен фотограф и професионалист за мен. Страхотно е да работиш с  млад творец, които държи на това което прави. Александра е фотограф, с които бих работила отново. Идеите и и начинът и на работа ме вдъхновяват  и обогатяват. Александар е също така отдаден, споделящ и  много толерантен доката работи.  

Харесвам, когато усещам в работата, че всички страни дават от себе си. Продуктът се полува без напрежение.

You can see the diaporama here:
Тук можете да видите диапорамата:

Photography/edit : Aleksandra Apostolova
Choreography: Alexander Georgiev and Denitsa Dicova
Фотограф/изготвил клипа : Александра Апостолова
Хореография: Александар Георгиев и Деница Дикова
No comments:

Post a Comment