Thursday, 15 January 2015

B.B.F.Порив след първото отваряне на очи.
Следване.Отправи поглед.

Усети.

Толкова ... стотна от секундата.

Колкото по- дълбоко, толкова по- истинско.


An impulse after first opening the eyes. 
Follow. 

Gaze out. 

Feel. 

So ... hundredth of a second.

The deeper, the more real

.

Приложените снимки и видео са част от изживяванията ми от Арлеки, Испания, този септември. Уъркшопът имаше силата да ме вдъхновява в различни посоки. Намерих съмишленици и това е един от резултатите. 

Attached photos and video are part of the experiences from Arlequi, Spain, this September. The workshop had the power to inspire me in different directions. I found followers and this is one of the results.

No comments:

Post a Comment