Tuesday, 17 February 2015

Beginning
Полъх.

За тези, които следят случващото се около мен и се вълнуват от работата ми бих искала да споделя няколко неща.

Активността ми в момента е насочена в работен процес по създаването на "Парадоксът 4x4 според Йохан Себастиан". Проект, които спечелихме заедно с Ивайло Димитров. Процесът е дълбок и изключително вълнуващ и надграждащ. Все още нямаме дата за премиера, но обещавам, ще се разбере.

През март заминавам за Барселона, където ще работя заедно с Глория Рос по "To The Last", това ще бъде първият ми международен проект. В момента сме в етап на натрупване на материал, преди физическия процес започващ през март. Тези, които не са видяли течащата кампания, могат да я видят тук. Благодаря на всички, които застават зад инициативата и подкрепят с дарение и споделяне.

Много нови стъпки.
Движението е неспирно.  
 


Breeze.

For those who are watching what is happening around me and excited by my work I would like to share a few things.

My activity is currently focused on workflow creation of a "Paradox 4x4 as Johann Sebastian". Project, which won with Ivaylo Dimitrov. The process is deep and extremely exciting and upgrade. We still have no date of premiere, but I promise you will understand.

In March I'm going to Barcelona, where I will work with Gloria Ros in "To The Last", this will be my first international project. We are in the stage of accumulation of material before the physical process beginning in March. Those who have not seen running campaign can see it here. Thanks to all who stand behind the initiative and support by donating and sharing.

Many new steps.
Movement is incessant.GoFundMe:
http://www.gofundme.com/tothelast
No comments:

Post a Comment