Monday, 11 September 2017

SHELTERGraphic design: Asena TsonchevaPerformers:  
Asen Dikov (actor);
Aleksandar Daniel (musician);
Glòria Ros (dancer);
Denitsa Dikova (dancer);


Duration: 30 minutesShort description:

Stories that travel through foreign skins and come back to their origins. Songs, gestures, looks, words facing unfamiliar eyes and time. With strong will they survive and remain. Regularly revisited, some will transform and some will be left in the past. 
A piece balancing in the gap between the alive and the abandoned, between purpose and pointlessness. Stubborn actions in the emptiness.

Glòria Ros and Denitsa Dikova spent one week in Montana Municipality. Their time here was the source of inspiration for the creation of this piece. Commissioned by Platform AGORA, Bulgaria. Графичен дизайн: Асена Цончева

Изпълнители:       
Асен Диков (актьор);
Александър Даниел (музикант);
Глория Рос (танцьор);
Деница Дикова (танцьор)


Времетраене:  30 минути


Кратко описание:

Това е моментна композиция на двама танцьори, един актьор и един музикант.
Истории, които пътуват през времето от човек на човек и се връщат към корените. Песни, жестове, погледи, думи, срещащи непознати очи и време. Със силна воля те оцеляват и остават. Редовно посещавани отново, някои ще се трансформират, а други ще бъдат оставени в миналото. Произведение, балансиращо в пропастта между живите и изоставените, между цел и безмисленост. Упорити действия в празнотата.


Глория Рос и Деница Дикова посетиха община Монтана за една седмица. Времето, прекарано там, е източникът на вдъхновение за създаването на това произведение.

Проектът е подкрепен от платформа АГОРА, България.

No comments:

Post a Comment